Nikasil - dispersní pokovení. Kvalitní nikasil za dobrou cenu

 

NIKASIL  je běžně užívaný laický výraz pro dispersní niklování, používané naší firmou pro pokovení pracovní plochy motocyklových válců. Jedná se o galvanické nanášení niklové vrstvy na jakýkoliv vodivý materiál - spolu s částicemi inertního nevodivého materiálu, v našem případě karbidu křemíku (SiC - sloučenina uhlíku a křemíku), vyznačujícího se vysokou tvrdostí. Nanášený nikl i karbid křemíku jsou součástí pracovní lázně. Při nanášení se karbid křemíku zakotvuje ve vrstvě niklu a na stěně motoválce tak vzniká potřebná kluznost.

 

Název NIKASIL byl chráněným patentovým názvem firmy Mahle, stejně jako technologie, kterou byl NIKASIL na stěny motocyklových válců nanášen. Vzhledem k této patentové ochraně byla v osmdesátých letech minulého století vyvinuta ing.G.Kadlecem v ČZM Strakonice obdobná technologie s ochraným názvem NIKAZET, která se používá i u nás. V italské Bologni firma Gillardoni svou technologii nazvala GILNISIL, avšak firmy provádějící pokovení pracovních ploch válců běžně používají název NIKASIL, přes to, že konkrétně použitá technologie může být odlišná. Obecně vzato, název NIKASIL se jak v prvovýrobě, tak při opravách motoválců absolutně vžil.

 

Pro opravu opotřebeného nebo poškozeného válce je nutno z válce odstranit všechny (laicky řečeno) nehliníkové součásti, jako svorníky, vodítka apod. Zředěné minerální kyseliny, ve kterých starý NIKASIL rozpouštíme, jsou sice mizivě agresivní na hliník, ale ostatní kovy, stejně jako NIKASIL by mohly rozpustit anebo nenávratně poškodit. Při tzv. mechanickém poškození (např. prasklinami, rýhami nebo odhořením horní hrany válce) je nutno poškozenou část vyvařit. V naší praxi to však znamená, že volíme vždy takový výplňový materiál, který maximálně koresponduje s materiálem toho či onoho válce. V případech, kdy byl válec vícekrát opravován, ať již svářením nebo opakovávaným pokovením, bývá vývrt podloží pro NIKASIL natolik při předúpravě zvětšen, že nezbývá než použít nadrozměrový píst, neboť vrstva niklu by byla tak silná, že nebezpečí odloupnutí, vytržení či prasknutí by bylo příliš vysoké. Obvykle to bývá o 0,25 nebo o 0,5 mm a v takovém případě je kvalita opravy opět na takové úrovni, jako když byla provedena poprvé.

 

Při úpravách válců je velmi výhodné, je-li válec bez pokovení. Je možno bez potíží provádět změny rozvodu, tvaru, úhlů a případných chyb odlitků jak vyvařováním, tak mechanickým opracováním. Na takto upraveném válci není nutno nanesený NIKASIL dále opracovávat, pouze se zaleští mírné nárůsty, vznikající na ostřejších hranách při galvanickém pokovení.

 

Nejenom v případě upravovaných válců, ale i ve standardu doporučujeme do válců montáž pístů renomovaných značek se zaručenou kvalitou, přes to, že jsou o něco dražší než jakési písty z dálného východu, kde se každá dodávka od sebe diametrálně liší. V konečném efektu se může takový píst v některých teplotách deformovat nebo prasknout a poškodit válec. Následnou nepříjemností je obvykle nový NIKASIL, další píst a mnohdy i ojniční sada včetně klikových ložisek a ušetřených několik stokorun se rázem pěkně prodraží.

 

 

Pokud se rozhodnete nechat si opravit válec u nás, můžete jej rovnou poslat na adresu (nezapomeňte přibalit zpětný kontakt - adresu i tel.číslo na Vás):

Racing Tuning Team

Libor Klimeš

Smetanova 854/II

389 01 Vodňany

 

Nebo na dílnu:

Pražák 107

389 01 Vodňany

 

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů volejte na +420 603 22 99 40, nebo pište na e-mail: Libor.Klimes@seznam.cz.

 

Napište nám:

* Vaše jméno a příjmení
* Email pro odpověď
* Telefon
* Váš vzkaz